המשחק הקלאסי בו פאחמן אוסף מטבעות כסף תוך הימלטות מהמשטרה.

בעקבות חוק המרכולים ניתן לבלוע מרכול ואז לתפוס את השוטרים והפקחים.

המשחק בעזרת החצים.

בהצלחה!

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.